dilluns, 22 d’abril de 2013

Comunicat nº11, Març 2013


PLANIFICACIÓ PUOSC, ANUALITATS 2013-2016
El passat 27 de febrer acabava el termini per presentar les sol·licituds a la convocatòria del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), al qual tenim dret pel simple fet de ser EMD.  Aquesta convocatòria ens permet demanar:
·      Pla General, una obra gran en serveis bàsics: pavimentació, xarxa d’aigua i clavegueram dels carrers Calvari (parcialment), Portal, Noguera i plaça Portal.
·      Una inversió neta de fins a 5.000 euros: posar canals a la pista poliesportiva.
·      Reparacions i manteniment de l’espai públic, fins a 20.000 euros en quatre anys: entre d’altres arranjaments necessaris, la millora de l’espai on s’ubiquen els contenidors de la brossa selectiva.
·      Línia d’ajut dels subministraments, fins a 5.000 euros en quatre anys: factures de consum energètic.

LLUITA  CONTRA  ELS  COLOMS
Tal i com recull l’ordenança de civisme, durant tot l’any 2013 teniu temps per tapar totes les obertures dels habitatges i locals que hi ha al casc urbà, per evitar que hi entrin els coloms i hi puguin nidar.

FORMACIÓ  COMISSIÓ  DE  FESTES  MITXA
Atès que la Comissió de Festes ha manifestat que una part important dels seus membres no vol seguir aquest any, i mirant el funcionament de coses que cal corregir d’anteriors edicions, es formarà una Comissió Mixta, a la qual tothom podrà ser-hi. La reunió de constitució de la nova Comissió de Festes es farà el proper dia 24 de març a les 4 de la tarda a la Casa de la Vila.

CULTURA  I  TURISME
Al cartell d’anuncis de l’oficina de l’EMD, s’han penjat diferents activitats culturals molt interessants, organitzades pel Museu Comarcal de la Noguera i per l’Associació Terres del Marquesat. La propera sortida que s’organitza és el 17 de març al monestir de Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes i Àger. Per a més informació, adreceu-vos a l’oficina de l’EMD.

SUBVENCIÓ  DE  L’ASSOCIACIÓ
L’Associació de Veïns “Amics de Baldomar” ens ha atorgat una subvenció de 3.000 euros per ajudar a la rehabilitació de la Sala del Ball, així com per l’ampliació del servei wifi a les zones del poble on encara no hi arribem (aquesta millora també està inclosa en el pressupost 2013). Aprofitem per donar les gràcies per aquesta aportació.

PERSONAL DE CARRER
A partir d’aquesta setmana, les tasques de neteja i manteniment de l’espai públic les farà en Ricard de ca la Fiquènia en substitució del Maximiliano.