dilluns, 4 de febrer de 2019

Comunicat nº63, Desembre 2018

HORARI ACTUAL DE L'OFICINA DE L'EMD
L'horari actual d'atenció al públic és de dilluns a dijous, de 9 a 14
hores. Els divendres romandrà tancada. EI telàfon és el 973 401481.

VISITA DE S'HAS MAJESTATS ELS REIS
EI dissabte dia 5 de gener, tomaran de nou les Seves Majestats Els
Reis d'0r¡ent. Els rebrem a les 21:00 h a |'Esglàsia . Sembla que ens
hem portat bastant bé ¡ encara ens visitaran..., amb alguna sorpresa
!!!

SOPAR DEL DIA 5 DE GENER
Justament, degut a la visita de les Majestats d'Or¡ent i escaure's en
mig de les festes, aquest primer dissabte de mes del 2019, saltaríem
el sopar “de traje". Ens emplacem pel dia 2 de febrer.

MUR DEL CARRER DE LA RIERA
Finalment l'Àrea de Cooperació Local, dins del Departament de
Governació, ens ha aprovat la nostra sol·licitud i ens ha atorgat ajut
per la restauració del mur, cobrint Ia totalitat de l'import del projecte,
30.890'53 euros. A veure si podem aconseguir realitzar l'obra durant
el primer trimestre del nou any.