dimecres, 23 de febrer de 2011

Comunicat nº30, Febrer 2011

ACABAMENT OBRES DEL CARRER DE LA FONT
El passat dia 15 de febrer, amb la posada en marxa dels nous fanals, van quedar definitivament enllestides les obres del Carrer de la Font, Plaça de l’Església i millores als Jardins d’Arnau Mir de Tost.

Esperem que gaudiu de les millores i vetllem entre tots, per la conservació d’aquests espais i del nou mobiliari urbà.

Així mateix el carrer de la Mesquita, que ha servit de servei a l’obra, torna de nou a recuperar el seu caràcter peatonal.

Com ja havíem informat, la xarxa d’aigua funciona a ple rendiment. Els comptadors vells, després de l’última lectura del semestre, ja no faran el servei, donat que comptaran els nous que s’han col·locat al carrer. Aquests també disposen d’aixeta de pas.

JORNADES DE RECREACIÓ MEDIEVAL
Per aquest any 2011, de moment, les Jornades de Recreació Medieval queden aparcades. Això no vol dir que no s’acabin fent, però no en les dades habituals de finals de març o principis d’abril. Tenim un problema de finançament, donat que fins ara, els diners dels àpats servien per compensar tant la decoració dels carrers, com la dispesa dels recreacionistes i part de la dels paradistes. Però l’últim any ja no es van aconseguir gaires plats dels veïns del poble, lo qual va provocar un dèficit.

Aleshores, sense finançament i amb les obligacions que comporta, i la feina de posar l’EMD en funcionament amb el traspàs de les competències durant aquesta primavera, no tindrem la possibilitat de preparar les Jornades.

Potser cal replantejar la manera com es fan els àpats i potser un altre format, que amb la col·laboració del poble es pugui tirar endavant. Així mateix creiem que amb la creació de l’EMD, obtindrem més capacitat jurídica i econòmica, per mantenir un esdeveniment com aquest, d’àmbit supracomarcal, tant interessant pel poble.


BALANÇ REUNIÓ AMB ELS PROPIETARIS DE FINQUES RÚSTIQUES
Segons l’ordre del dia establert en la reunió del passat dia 12 de febrer, es va parlar de la pròrroga per un any del lloguer del Coto als actuals arrendataris i pel mateix preu que han pagat en les dues darreres campanyes. Donades les circumstàncies actuals de crisi econòmica, no semblava interessant per cap de les dues parts, fer un contracte llarg, atenent també a que en els dos últims anys ja s’havia rebaixat el preu i que es retardava el cobrament. També cal afegir que estem en procés de constitució de l’EMD i properament hi ha d’haver eleccions a Junta Veïnal. La pròrroga es va aprovar per unanimitat dels assistents.

En el segon punt, es va tractar de la vegetació dels camins que fa nosa a la circulació dels vehicles. Es va recordar que tothom té la obligació de tallar els arbres o les branques que envaeixen els camins. Alguns propietaris varen manifestar que ells mateixos tallarien la llenya. Si algú no pot o no vol, pot dirigir-se al sr. Isidre, telèfon 679663570, que faria la feina a canvi de quedar-se la llenya. De totes maneres si es tallen les branques, mai s’han de deixar al camí o dins de la cuneta. S’han de retirar perquè el pas de vehicles o de l’aigua de la pluja sigui lliure. La Junta destinem els recursos de l’ingrés de Coto o de subvencions per camins, al pis del mateix, no a la vegetació, i tot i així encara no n’hi ha prou.

Aprofitem per dir-vos de nou, que no circuleu pels camins en moll i que feu un esforç per conservar-los.


VISITA DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Amb motiu del sopar de germanor de la 29ª edició de la Matança del Porc, ens acompanyarà el sr. Jaume Gilabert, President de la Diputació. Abans però, aprofitarem per visitar diferents obres del poble, on hi ha hagut finançament d’aquesta Corporació.


PODEU PRACTICAR PING-PONG A LA SALA DEL BALL
Fa uns dies i gràcies a la col·laboració del sr. Francesc Miró, es va restaurar la taula per poder practicar el ping pong. S’han comprat pales i pilotes i podreu disposar-ne sempre que les demaneu al Casal.