dilluns, 28 de juny de 2021

Comunicat nº82, Novembre 2020

PLANS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La Corporació Provincial ha tret uns ajuts en diferents àmbits, aportant fins i tot els diners abans de fer les obres. Evidentment després caldrà justificar-los. Atorga per cada Entitat Municipal Descentralitzada de la província, que aquí destinarem a:
  • 2500€   pel Pla de Manteniment    (despeses en subministres, energia)
  • 7500€   pel Pla de Salut    (reparacions xarxa d’aigua i feines desinfecció         per   la   Covid-19)
  • 1650€   del Pla de Cultura    (pintura artística al safareig)
  • 4377€   pel Pla de Camins    (camins del terme)
    Per aquest any, tot i la pandèmia, tornem a fer loteria, amb il·lusió, esperant que ens somrigui la sort.  El número pel dia 22 de desembre és el:    02736.
 
TAXES I PREUS PÚBLICS PEL 2021
Els preus no canvien cara al proper any. Es poden mantenir les taxes que s’han pagat enguany:  aigua, guals, escombraries, wifi i reg de l’Horta. També el cementiri i els preus de la piscina.
 
BÀSCULA MUNICIPAL
Durant el mes d’octubre es va fer un repàs per saber com estava la estructura, per assegurar que el pesatge fos el correcte.
 
BROSSA
A l’altra banda del full, adjuntem el Butlletí de juliol i agost del reciclatge de la Noguera. Hi podreu veure els percentatges de la recollida, on estem una mica per damunt de la mitjana de la Comarca, una mica per sota de Catalunya i encara lluny de l’objectiu d’Europa. Hem de mirar de reciclar més, així evitar que se’ns encareixi el rebut de la brossa, que aquest any encara podrem mantenir.
Cal parar compte amb la fracció orgànica, de la qual ens diuen que conté massa impropis. Sobretot només a posar-hi els restes vegetals i de menjar.  I cal també que vigileu amb la cendra: tireu-les apagades, en una bossa i al contenidor de rebuig.
Aviat tindrem un contenidor a l’oficina, on si voleu, podreu deixar les càpsules del cafè, com ja es fa amb les bombetes i les piles.
 

 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
“AMICS DE BALDOMAR”
   
LOTERIA DE NADAL  2020 
El podeu comprar al Casal, oficina de l’EMD o a algun membre de l’Associació.