dimarts, 17 de juny de 2008

Comunicat nº8, Juny 2008

PUOSC 2008-2012
L’obra sol·licitada a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a les anualitats 2008-2012, que va ser Millora d’abastament d’aigua i pavimentació del carrer de la Font de Baldomar, ens ha estat concedida pel 2010, amb una subvenció de 69.978’24 euros d’un pressupost inicial de 87.472’80 euros. Aquesta obra contempla l’arranjament de la Plaça de l’Església i encara cal sumar el compromís del 10% del pressupost de l’Ajuntament d’Artesa. En qualsevol cas, hem sol·licitat avançar l’obra per l’any 2009.

MILLORA EN LA DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA DE L’AIGUA
El passat 23 d’abril, aprofitant la neteja del depòsit de l’aigua del poble, es van col·locar els empalmes de les dues noves canonades generals, que una entrarà en funcionament un cop es realitzi l’obra citada en el punt anterior. També és va aixecar el sobreeixidor uns 25 cms. i això ha permès millorar el cabal per les cases més altes del poble.

PONT DE LA MESQUITA
El passat dimecres dia 4 de juny, va caure el Pont de la Mesquita, a conseqüència d’algunes filtracions provocades per l’aigua de les pluges, que van amerar la gran alçada de terra que suportava el pont i precipitaren l’enfonsament. S’està treballant en solucionar l’emergència.

CAMÍ DE LA GRAVERA
Des del passat 12 de juny ja està obert de nou el camí de Vernet al Pont d’Alentorn, que el 29 de maig va quedar tallat per una esllavissada, provocada per l’aigua d’una forta tronada.

CAMPANYA DE CIVISME
Properament us farem arribar un escrit que buscarà la vostra complicitat per iniciar una campanya de civisme que abraci tot l’estiu.

PROBLEMES AMB LA TENSIÓ ALTA EN EL SERVEI ELÈCTRIC
El passat dia 5 de juny, van quedar definitivament resolts els problemes amb la elevada tensió que arribava de l’exterior, que feia dies que es passava dels límits normals i provocava riscos i/o problemes en els aparells elèctrics i electrònics.

EQUIPAMENTS PISTA POLIESPORTIVA
A més a més del tennis, ara podreu practicar el futbol sala, un cop ja es disposa de les porteries de futbol sala.

WIFI APUNT
Un cop es compta amb el servei telefònic i l’emissor del wifi ja està col·locat, tot funciona correctament. Ara s’han demanat els receptors per les persones que hi ha apuntades. Tant punt arribin, es començaran a distribuir i ja podreu començar a gaudir del servei.