dijous, 12 de febrer del 2009

Comunicat nº14, Febrer 2009

RECOLLIDA DE SIGNATURES DE SUPORT A L’EMD
La recollida de signatures de suport a la creació de l’Entitat Municipal Descentralitzada, acabarà a principis de març. En queden poquetes . Els empadronats haveu de passar per les oficines de l’Ajuntament d’Artesa, i els no empadronats, però amb vincle amb al poble, heu de fer-ho al Casal.

BIBLIOCASAL
Des d’aquest febrer i gràcies a l’Associació de Veïns, s’ha muntat una mena de biblioteca al Casal, disponible per a les persones que ho desitgeu.

XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA POTABLE
Des del passat dia 29 de gener, ja funciona la realimentació de la xarxa d’aigua, un cop empalmada la nova canonada que baixa pel carrer de la Mesquita, i que passant pel cementiri vell, enganxa al tub més proper situat a sota de la Plaça de la Font. Esperem que hagin desaparegut els problemes de cabdal que teníem, sobre tot a l’estiu.

EL CEMENTIRI VELL JA ESTÀ ARRANJAT
Un cop s’han acabat les obres de millora del cementiri vell, ja podeu disposar d’aquest espai, que a partir d’ara anomenarem “Jardins d’Arnau Mir de Tost”. Tot i així, a mesura que apareguin suggeriments i recursos, s’anirà completant aquesta nova plaça.

CALEDARI DELS BOMBERS
Un cop distribuïts el calendaris dels Bombers per l’any 2009, a les persones que resideixen al poble, encara ens en queden alguns. Qualsevol persona que en vulgui, li servirem, fins que s’acabin.

LLICÈNCIES D’OBRES
Tant sols com a recordatori: cal demanar permís d’obres a l’Ajuntament d’Artesa. Molts són d’obres menors, però convé fer-ho, perquè tothom s’adeqüi al mateix reglament.

GATS AL CARRER
Donat l’excessiu nombre de gats lliures que volten pels carrers del poble i que estan creant problemes, demanem que si no s’acullen dins la llar, no se’ls doni menjar.

FESTA DE LA MATANÇA DE PORC, 28 DE FEBRER DEL 2009
Començaria a les 9 del matí. Els tiquets pel dinar es vendran al Casal, a 12 euros.

REUNIÓ PER PREPARAR LA MATANÇA DEL PORC I LES JORNADES DE RECREACIÓ MEDIEVAL
El proper diumenge dia 15 de febrer, a les 7 de la tarda al Casal, parlarem de la preparació d’ambdues festes. Esperem comptar amb la vostra presència i col·laboració.