dimarts, 21 d’agost de 2012

Comunicat EMD nº4, Agost 2012

SOBRE EL FUTUR DE LES EMDs 
Fa uns dies va sortir la notícia de què un avantprojecte de llei del Ministerio de Administraciones Públicas, vol fer desaparèixer totes les EMDs d’Espanya. A Catalunya, per sort, apart de què el Departament de Governació hi està a favor, existeix una llei orgànica que ens protegeix, que és l’Estatut de Catalunya. De totes maneres, per fer força i costat a la resta d’Entitats Locals Menors de tot el país, des de l’Agrupació d’EMDs de Catalunya demanen recollir el màxim nombre de signatures per fer pressió davant d’aquest tema. Així doncs, podeu signar a favor del manteniment de les EMDs al Casal de Baldomar, fins el dia 29 d’agost.

QUOTA DEL SERVEI WIFI I DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
Des del dilluns dia 20 d’agost, fins el dia 2 de setembre es passaran al cobro les quotes del wifi i de l’Associació de Veïns. Les autoritzades es passaran pel banc, però les que no, heu de passar durant els matins de 10 a 13 hores per l’oficina de la Casa de la Vila i l’Associació.

DESENVOLUPAMENT EMD 
Des de fa uns dies en Maximiliano de cal Mai, fa les tasques de neteja i manteniment del poble, en substitució del Xavi, que va plegar voluntàriament. La primera setmana de setembre, l’oficina de l’EMD, romandrà tancada per vacances del personal. Per qualsevol cosa, poseu-se en contacte amb els membres de la Junta.