dimecres, 19 de febrer de 2014

Comunicat nº19, Febrer 2014

FESTA DE LA MATANÇA DEL PORC   2014:
El proper dissabte dia 22 celebrarem la 32ª Festa de la Matança del Porc, a la Plaça de la Font.
El diumenge dia 16, a les 8 de la tarda al Casal, s’acabarà de planificar l’esdeveniment, en una reunió amb tothom que hi estigui interessat.
Recordeu que pel dinar cal treure el tiquet corresponent al Casal, al preu de 12 euros.
La matança començarà a les 9 del matí. Demanem la vostra col·laboració i assistència als actes.

CONCESSIÓ DE DIFERENTS SUBVENCIONS PER OBRES:

1.     PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) Anualitat 2013-2017
Com ja us informàvem en el Comunicat núm. 11 del març de l’any passat, ens han estat aprovades les propostes sol·licitades, d’acord amb la convocatòria:
·       Arranjament carrers Portal, Plaça Porta, Calvari i Noguera:  Per l’any 2015
o   Pressupost:  100.399'43 €
§  Subvenció:  80.000 €
·       PIL (Pla d'Inversions Local, Diputació de Lleida):  Visera i canals a la pista: Pel 2014
o   Pressupost:  5.953'20 €
§  Subvenció:   5.000 €
·       Pla d'Arrendaments i Subministraments:
o   Diners atorgats:  5.000 €:
§  750 el 2013,  1250 el 2014,  1500 el 2015 i  1500 el 2016
·       Pla de Manteniment:
o   Diners atorgats:  20.000 €:
§  5.000 € cada any,  2014-2015-2016 i 2017
2.     DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Millora de la xarxa de distribució de l’aigua de boca)
La Diputació va aprovar per cada EMD de la província, 10.000 euros en tres anys, per fer actuacions de millora en la xarxa de distribució de l’aigua potable. En aquest cas ens han aprovat les obres presentades per justificar l’ajut:
·       Millora en la infraestructura d’un tram del carrer de la Font.   Anualitat 2014
o   Pressupost de l’actuació: 2.185,78€.
o   Import de la subvenció: 2.076,49 €.
·       Canvi de tub d’impulsió de l’aigua en la piscina.   Anualitat 2014
o   Pressupost de l’actuació: 296,97 €
o   Import de la subvenció: 282,12 €
·       Canvi de clorador, al dipòsit d’abastament.   Anualitat 2015
o   Pressupost de l’actuació: 2.101,76 €
o   Import de la subvenció: 1.834,36 €
·       Millora en la infraestructura, per connectar la 3a. línia general.   Anualitat 2015
o   Pressupost de l’actuació: 3.487,15 €
o   Import de la subvenció: 3.312,79 €
·       Canvi de la bomba general d’abastament del pou de Baldomar.   Anualitat 2015
o   Pressupost de l’actuació: 2.625,52 €
o   Import de la subvenció: 2.494,24 €
Aquesta obra no podrà esperar a l’any vinent i s’haurà de realitzar aviat, pel mal estat en que es troba la bomba d’impulsió.


ACTE DE SABOTATGE

Fa uns dies, després de l’esporga de les moreres de la Pl. de la Font, els mateixos arbres han sofert l’agressió d’algú, que ha trencat tots els llucs deixats per l’any vinent, escarbotant els troncs. Si algú té indicis de qui ha pogut ser, agrairíem que ho digués. Així mateix hem presentat la corresponent denúncia.