divendres, 4 de juliol de 2008

CAMPANYA DE CIVISME. ESTIU 2008

Es tracta de que tothom agafi consciència de la necessitat d’actuar de la manera més cívica possible, per tenir les coses el més ordenades i netes que es pugui, perquè el nostre entorn sigui més agradable. És per això que cal la complicitat de tots vosaltres, la col·laboració personal i l’orientació als altres. El tenir respecte i cura de les coses també fa estalviar el treball i els recursos de tots, que és poden destinar a d’altres millores. L’espai el compartim entre tots. Són petites coses que fan gran el poble. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

La recollida selectiva:
Ajuda a disminuir la quantitat de brossa que va a para a l’abocador i que el seu tractament comporta una despesa cada dia més elevada. També cal tenir cura dels voltants dels contenidors.
Les papereres no són contenidors:
Cal no tirar la brossa a les papereres, si no, ens trobem amb un problema diari. En canvi, sí que cal tirar en elles les restes de cigarretes i els paquets de tabac, que no s’han de tirar al terra.
Respectar els equipaments i la via pública:
Ens costa aconseguir nous serveis i equipaments. Cal cuidar dels equipaments i del mobiliari urbà i tenir cura de que els carrers estiguin nets.

Tinença de gossos:
No hi ha cap problema en que tingueu animals, però cal recollir els seus excrements i que no vagin lliures.

Gestió dels serveis públics:
En el cas de la xarxa de distribució de l’aigua, si algú té algun problema, ens ho ha de comunicar. No pot ser que lliurement es puguin obrir o tancar aixetes de les arquetes. És molt difícil controlar o millorar els serveis d’aquesta manera.

La contaminació acústica:
Caldria evitar els sorolls excessius, sobretot a partir de les 12 de la nit. Evitar les feines fora d’hora.

Els vehicles per dins del casc urbà:
S’ha de procurar que els vehicles no perjudiquin ni el pas, ni les persones. S’hauria d’evitar el passar per sobre la bàscula, sempre que no s’hagi de pesar.

Pel que fa a l’espai rústic:
• Si ens referim a camins: cal no xafar-los en moll
• Marges que cauen: s’han de recollir pel veí de dalt
• Brossa que es tira a les cunetes: no s’hauria de fer
• Boscos i fonts: mantenir-los el més nets possible.

BALDOMAR, FEM-LO NET !!!