dijous, 30 de juny de 2011

Comunicat nº33, Juny 2011

ELECCIONS A JUNTA VEÏNAL
Un cop s’ha formalitzat l’Ajuntament d’Artesa, ara toca fer les eleccions als pobles del municipi. En el cas de Baldomar estem pendents de que en breu es tanqui el tema de l’EMD. Tant sols queda la signatura de la Vicepresidenta, Consellera de Governació. Així doncs, de moment decidim esperar a que el Departament ens dicti quins passos hem de seguir i com hem de fer les eleccions per governar l’Entitat.

CÀNON DE L’AIGUA
L’Agència Catalana de l’Aigua va concretant el camí a seguir en el cobrament del Cànon de l’Aigua.

En un principi se’ns havia dit o així ho havíem interpretat, que els horts, corrals i jardins urbans quedaven exempts. Doncs no és així, perquè està considerat com a ús assimilable a industrial. Consideren que es gasta aigua tractada i genera contaminació. Les granges tampoc estan exemptes, però per ara no pagarien.

Per una altra banda, cal esperar a que arribi l’EMD, amb el NIF corresponent, per tirar endavant el càrrec del cànon, amb els següents preus cada sis mesos, que a data d’avui són:

Ús domèstic:
• Mínim del cànon: fins a 36 m3: 12’24 euros.
• Tram inicial: màx. 60 m3. Preu 0’34 euros m3
• Segon tram: de 60 m3 a 108 m3: Preu 0’72 euros m3
• Tercer tram: més de 108 m3 : Preu 1’80 euros m3
Ús industrial:
• Preu: 0’59 euros m3
Ús agrícola i ramader:
• Preu: 0 euros m3

Si algun habitatge té més de 3 persones empadronades, podrà sol·licitar una modificació per gaudir d’una quantitat d’aigua addicional.