dimarts, 24 de juliol de 2012

Comunicat EMD nº3, Juliol 2012

CASAL
Obertura de la temporada d’estiu des del dilluns dia 16 de juliol. De 9 a 12 del vespre com cada any. Pels caps de setmana com sempre, però s’allarga fins les 12 de la nit l’horari de tancament dels diumenges. També us comuniquem que hi ha hagut canvis en la persona que s’encarrega de la gestió del Casal. Fins ara hi havia la Stanislava, a la qual li agraïm els serveis prestats, i a partir d’ara hi haurà la Gemma de cal Xaica.

CAMPANYA D’EMPADRONAMENT 
 Una part important dels ingressos del poble provenen de les persones que estan empadronades i dels vehicles d’aquestes persones. Tothom que tingui habitatge al poble pot empadronar-s’hi i ho tramitarem des de l’oficina de Baldomar. Ens cal el DNI de les persones que hi constin, l’escriptura de la propietat si n’és el propietari o el contracte de lloguer si n’és l’inquilí, o bé una autorització del titular per a altres acompanyants no ressenyats en els documents. Pel que fa als vehicles, es pot canviar el nom del permís de circulació a tràfic, sempre amb un certificat del padró on hi consti la persona. Pel que fa a vehicles d’empresa, aquesta ha de tenir la raó social a Baldomar.

DESENVOLUPAMENT DE L’EMD 
 De manera provisional i procediment de màxima urgència ha estat contractada la Carme Sellart, per les tasques administratives i de funcionament de l’EMD que cal realitzar. Restarà a la vostra disposició a les oficines. El telèfon de l’EMD és 973401481. Com ja varem comunicar, normalment cada matí de 10 a 13 hores, a excepció dels dimecres i dissabtes, però sí el primer dissabte de cada mes.

LECTURA DELS COMPTADORS DE L’AIGUA 
Ara s’estan duent a terme les tasques de lectura dels comptadors, confecció dels rebuts, preparació de les dades bancàries pel cobrament i tramesa d’informació a l’ACA per quadrar el tema del cànon. Demanem:
      • que si algú té la casa tancada, ens faci arribar la lectura actual.
      • encara ens falten números de compte per la domiciliació del rebut.