dilluns, 4 de febrer del 2019

Comunicat nº64, Febrer 2019


PREUS PÚBLICS PEL 2019
Es mantenen en relació a l’any anterior, donat que no hi ha cap augment. Pel que fa a la brossa, no canvia perquè la implantació de la nova recollida va en retard. Us informem de quin serà el període de cobrament de les diferents taxes:
·      Aigua: 2on. semestre 2018,  durant el febrer
·      Guals:  març-abril
·      Escombraries:  maig-juny
·      Aigua: 1er. semestre 2019,  juliol-agost
·      Servei Wifi:  agost-setembre
·      Cementiri:  novembre
IBI urbana i rústica, i vehicles: ho cobra directament l’Ajuntament d’Artesa

CALENDARI  DELS  VOLUMINOSOS  PEL 2019
El Consell Comarcal farà la recollida un cop al mes. Sempre, el 1er. dilluns. Penseu que cal informar a l’oficina abans de deixar les andròmines. Com a molt tard, heu d’avisar l’últim dijous de cada mes.
---Objectes que  NO poden ser recollits:
Runa, fibrociment, vidres i miralls, fluorescents i bombetes, piles i bateries, elements de cotxe, pneumàtics en general, caixes amb brossa diversa, cartró, vidre, porexpan, roba i calçat, mànegues de reg, material d’horticultura, pots de pintura i dissolvents. Per a això ja hi ha la deixalleria d’Artesa de Segre, oberta cada tarda de dilluns a divendres de 16’00 a 20’00 (excepte el dimarts), i el matí dels dissabtes de 10’00 a 13’00 hores.

PLUVIOMETRIA   DE  L’ANY  2018
Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la precipitació de tot l’any passat a Baldomar  ha estat de  785’10 mm. El doble anyal, aproximadament.
A la capçalera del riu Boix, les pluges de Vilanova de Meià, també excepcionals, superen els 1.100 litres.

PÈRDUA D’AIGUA DE LA RED GENERA
Sembla que pot haver-hi una fuita a la xarxa d’aigua per la gran quantitat de consum que hi ha. Si algú troba alguna pista, agrairíem ho comuniqués a l’EMD.

LOTERIA DE NADAL VENUDA  AL CASAL
Podeu passar pel Casal quan estigui obert i se us pagaran les butlletes premiades dels Caçadors de Sallent, que han resultat premiades. Així mateix amb les del futbol de Bellcaire.

LECTURA DELS COMPTADORS DE L’AIGUA
Com sempre heu anat fent, hauríeu d’informar de les lectures dels comptadors de l’aigua que no són accessibles o dels que habitualment no esteu a casa. Quan abans, millor.  Moltes gràcies.

FESTA DEL PORC 2019
Enguany celebrarem la 37ena. edició, que s’escau el dissabte 23 de febrer. Recordeu que pel dinar caldrà el tiquet corresponent, al preu de 12 euros. La festa començarà a les 9 del matí a la Plaça de la Font. Com sempre demanem la vostra col·laboració i assistència a l’esdeveniment.

TRANSPORT PÚBLIC
Informar-vos per si algú no ho sap, que l’Autoritat Territorial de la Mobilitat dins del Sistema Tarifari Integrat, posa a disposició dels usuaris, una tarja de Transports. 10 viatges poden costar uns 15 euros, això per l’Àrea de Lleida. A  Artesa podeu trobar-ne a Cal Massana.

RECOMANACIONS DELS MOSSOS D’ESQUADRA
Si rebeu visites de comercials de la llum o del gas, a domicili, desconfieu-ne!!!  Les empreses comercialitzadores de llum o de gas no poden fer-vos visites domiciliàries, per oferir publicitat o per realitzar contractacions, excepte que ho hagueu demanat expressament.  Per tant, no faciliteu dades personals o bancàries ni factures anteriors si no n’esteu bens segurs.
(Segons el Reial Decret llei 15/2018, publicat al BOE núm. 1359/2018)

POSSIBILITAT DE REDUIR EL REBUT DE LA LLUM AMB EL “BONO SOCIAL”
Cal tenir contractat el  PVPC  (Preu Voluntari de Petit Consumidor), i complir els requisits per ser Consumidor Vulnerable (es pot obtenir el 25% de descompte):
·   Que la renda anyal de la unitat familiar a la que es pertany sigui inferior a:
-   11.279 euros, si no hi ha cap menor a la família
-   15.030 euros, si hi ha 1 menor en la família
-   18.799 euros, si hi ha 2 menors en la unitat familiar
·    O bé, possessió del títol de família nombrosa
·  O bé, que tots els membres de la família siguin pensionistes que cobrin la quantitat mínima vigent

Per a més informació i per trobar altres supòsits, podeu entrar a la web del Ministerio para la Transición Ecológica:
·      www.bonosocial.gob.es
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
“AMICS DE BALDOMAR”

ASSEMBLEA  GENERAL
El dissabte dia 23 de febrer a les 6 de la tarda, es celebrarà l’Assemblea General de l’Associació a la Sala del Ball, amb el següent Ordre del Dia:

1.    Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2.    Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2018
3.    Balanç d’activitats 2018
4.    Proposta de noves activitats pel l’any 2019
5.    Suggeriments, precs i preguntes

Us esperem a tots i a totes !!!

Comunicat nº63, Desembre 2018

HORARI ACTUAL DE L'OFICINA DE L'EMD
L'horari actual d'atenció al públic és de dilluns a dijous, de 9 a 14
hores. Els divendres romandrà tancada. EI telàfon és el 973 401481.

VISITA DE S'HAS MAJESTATS ELS REIS
EI dissabte dia 5 de gener, tomaran de nou les Seves Majestats Els
Reis d'0r¡ent. Els rebrem a les 21:00 h a |'Esglàsia . Sembla que ens
hem portat bastant bé ¡ encara ens visitaran..., amb alguna sorpresa
!!!

SOPAR DEL DIA 5 DE GENER
Justament, degut a la visita de les Majestats d'Or¡ent i escaure's en
mig de les festes, aquest primer dissabte de mes del 2019, saltaríem
el sopar “de traje". Ens emplacem pel dia 2 de febrer.

MUR DEL CARRER DE LA RIERA
Finalment l'Àrea de Cooperació Local, dins del Departament de
Governació, ens ha aprovat la nostra sol·licitud i ens ha atorgat ajut
per la restauració del mur, cobrint Ia totalitat de l'import del projecte,
30.890'53 euros. A veure si podem aconseguir realitzar l'obra durant
el primer trimestre del nou any.