dimarts, 23 de maig de 2017

Comunicat nº47, Maig 2017


SOBRE LES LLICÈNCIES D’OBRES
És necessari que sol·liciteu llicències d’obres per a qualsevol intervenció que feu a les vostres propietats, per insignificants que semblin. Així mateix les actuacions no podran començar fins que la llicència estigui informada favorablement i s’hagi liquidat la corresponent quantitat.
Cal també que qualsevol intervenció que afecti l’espai públic es comuniqui. Sigui per ocupació del mateix, per posar-hi un vehicle per fer una intervenció a façana o teulat, o de tall de vegetació. Evidentment cal reposar i/o reparar els elements urbans afectats per les actuacions.
També volem informar que l’Ajuntament d’Artesa ha canviat l’impost que afecta a totes les obres, en vigor des de l’11 d’abril. Atenent a temes legals, ha tret la bonificació que hi havia per les intervencions en zona de Casc Antic (75%), i en zona de creixement (30%). Ens hem queixat perquè no es va fer un debat sobre el tema amb tots els pobles del municipi. Però de moment és el que hi ha mentre no trobem una alternativa legal, per compensar aquesta diferència i ajudar en la millora de les zones antigues del poble. El nou redactat recull que tampoc es podran fer pressupostos temeraris, és a dir, no es tindran en compte números a la baixa que no siguin reals, d’acord amb l’obra que es sol·licita i s’aplicarà l’impost en base a unes taules més reals. 

PISCINES
Per la temporada que està apunt de començar, s’estableixen els següents horaris: La piscina s’obrirà el dissabte dia 24 de juny i tancarà el dia 3 de setembre.
 • Jornada sense interrupció de les 12 del migdia a les 9 del vespre, tots els dies de la setmana, excepte els dissabtes i diumenges que es començarà a les 11.
El preus seran els mateixos de la temporada anterior:
 • Abonament propietaris per tota la temporada: adult, 60€; infantil, 50€
 • Abonament propietaris per un mes: adult, 40€; infantil, 30€
 • Abonament no propietaris per tota la temporada: adult, 78€; infantil, 65€
 • Abonament no propietaris per un mes: adult, 52€; infantil, 39€
 • Pac 10 entrades propietari: adult, 20€; infantil, 15€
 • Pac 10 entrades no propietari: adult, 26€; infantil, 19.50€
 • Entrada diària propietari: adult, 2,50€; infantil, 2€
 • Entrada diària no propietari: adult, 3.25€; infantil, 2.60€ 
 •  
  Preparant la instal·lació cara a la nova temporada, el proper dia 10 de juny, farem una jova per pintar el vas de la piscina. Qui vulgui participar-hi, que hi vingui a les 10 del matí. 
 •  
FESTA 5è. ANIVERSARI de l’EMD 
Com us havíem anunciat, el proper dia 27 de maig es celebra la Festa de la Primavera de l’Associació. Aprofitant l’avinentesa, podrem veure el partit de futbol de la Final de la Copa del Rei i després tindrem un petit concert amb la soprano Vanessa Sáez, per commemorar els 5 anys del funcionament de l’Entitat Municipal. 

CONCEPTE DELS REBUTS BANCARIS
Altres cops n’hem parlat. La vostra entitat bancària us ha d’informar del concepte del càrrec que us fem des de l’EMD. Nosaltres el passem al banc, però us fan l’apunt sense el concepte. Si us envien el rebut sí que hi consta. 

DONACIONS FETES A L’EMD
Recentment ens han regalat unes pantalles per poder plasmar imatges de projector o d’ordinador. Una per part de la Dolors i Ricard de cal Baltesar i l’altra per part de la Tere del Susei. A tots, moltes gràcies. 

ANDRÒMINES I RECOLLIDA SELECTIVA. EVITEM EL DESORDRE
Recordem lo de les andròmines. La recollida es farà a l’entrar a l’Espai Freginals, sempre en dimarts. Caldrà notificar-ho abans a l’oficina de l’EMD. El calendari és el següent:
 • 31 de gener, 28 de febrer, 28 de març, 25 d’abril, 30 de maig, 20 de juny, 25 de juliol, 29 d’agost, 26 de setembre, 31 d’octubre, 28 de novembre i 19 de desembre.
Objectes que NO poden ser recollits:
 •  Runa, fibrociment, vidres i miralls, fluorescents i bombetes, piles i bateries,elements de cotxe, pneumàtics en general, caixes amb brossa diversa, cartró, vidre, porexpan, roba i calçat, mànegues de reg, material d’horticultura, pots de pintura i dissolvents. Algunes coses poden anar als contenidors de selectiva, cartró, vidre i envasos, i el demés ha d’anar a la deixalleria d’Artesa de Segre, oberta cada tarda de dilluns a divendres de 16’00 a 20’00 (excepte el dimarts), i el matí dels dissabtes de 10’00 a 13’00 hores. 

DEPOSICIONS DELS GOSSOS
Recordem de nou que cal evitar que quedin les tifes al carrer. Cadascú ha de ser responsable del control dels seus animals, en totes les seves manifestacions. 

ACTES CADASTRALS
Actualment estan arribant les actes del Ministeri d’Hisenda per les actualitzacions cadastrals, arran de la visita que varen fer fa uns mesos per posar el Cadastre al dia. El cost de cada acta regularitzadora té un cost de 60 euros. L’impost de la contribució s’anirà actualitzant en funció d’aquests canvis, degut a que augmentarà la valoració de les finques o immobles. 

TREBALLADOR DE CARRER
Demanem a possibles interessats en realitzar les feines de neteja i manteniment del poble, que ens ho feu saber. Actualment s’ofereix un quart de jornada i es demana nocions en fontaneria i paleta. Us podeu adreçar a l’oficina de l’EMD directament, per correu electrònic emd@baldomar.ddl.net o per telèfon 973 40 14 81.