divendres, 11 de juliol de 2014

Comunicat nº23, Juliol 2014

REUNIÓ  I  ARRANJAMENT DELS CAMINS,  A CAUSA DELS AIGUATS DEL 28/6
En la reunió amb els propietaris i terratinents celebrada el passat dia 6 de juny, només es va concretar que si no obteníem cap compromís d’ajut del DAAM o bé del Govern Central, faríem un arranjament mínim-mínim per poder segar i després ja ho veuríem. Així es va fer. Atesa la reunió que es va poder celebrar més tard a la Subdelegació Provincial, amb l'Ajuntament d'Artesa i d’acord amb aquest, s’ha sol·licitat un ajut per arranjaments d’urgència per valor de poc més de 16.000 euros. Amb aquests diners s’han pogut arranjar els camins entre-pobles (també quelcom de Vernet i Alentorn), els que van a explotacions ramaderes i els que tocaven enguany (cap a les Passadores, Camí de la Barca i Sots), a més del sanejament de diferents cunetes del terme i d’alguns petits indrets.

Pel que fa a la part urbana, s’està treballant en refer els desperfectes amb un pressupost proper als 7.000 euros, que en principi assumirà el Departament de Governació, el Director dels quals va visitar les zones després de la tempesta.


INFORMACIÓ DEL CASAL
Trobareu els comptes de les obres a “joba” penjats al Casal.
La temporada d’estiu ja ha començat.  Recordeu de  no  estacionar a la plaça.


PROJECTE  D’ATENCIÓ  A  LA  GENT GRAN   “EN LLOC COM A CASA”
Comença el servei d’atenció a la Gent Gran del poble. Les persones encarregades de fer el servei, són la Dolors del Susei i la Cristina del Borrell.  Ambdues faran un equip per poder atendre millor les necessitats de totes les persones que faran us dels serveis. Aquests poden ser:
- cura de la persona i el seu confort
- cura de la seva alimentació, compra i cuina si es necessari
- cura de la llar i la seva organització i/o neteja
- suport i orientació als familiars, sobretot en situacions agudes
- col·laboració en l’educació de pautes i hàbits
- transport i acompanyaments a visites sanitàries i altres tràmits
- vetlles si fos necessari
- suport emocional
- suport a la integració social i comunitària
i altres que puguin sorgir per situacions esporàdiques

Qui vulgui gaudir de diferents serveis i ser assistit en situacions que ara no contempla, pot adreçar-se a l’EMD o bé a les persones encarregades del servei. Els preus inicials són:
- preu hora per l’ajuda a domicili:  10€
- servei fix a partir d’un nombre determinat d’hores, preu a negociar
- preu del transport per acompanyament apart, a raó de  0’20€ per quilòmetre)
- vetlla  (12 hores):   40€


CONCEPTES DELS REBUTS BANCARIS
Perquè el rebut que girem dels pagaments de l’EMD porti la descripció del concepte a pagar cal que ho sol·liciteu al vostre banc.


ESCALA EN HI-FI DE LA FESTA MAJOR
Està previst que aquest any es torni a fer l’Escala en Hi-fi, totes les persones que estiguin interessades en participar-hi, es posin en contacte amb la Comissió de Festes o al mail comissiobaldomar@hotmail.es, abans del dia 7 d’agost.


LES OFICINES DE L’EMD ROMANDRAN TANCADES PER VACANCES DEL 28 DE JULIOL AL 10 D’AGOST.