dimarts, 23 de novembre de 2010

Comunicat nº28, Novembre 2010

SOBRE LA REUNIÓ DEL CANON DE L’AIGUA
En la reunió del passat 11 d’octubre es va explicar que s’havia arribat a un acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua per condonar el deute històric del cànon de sanejament, que puja a 36.922’78 euros, a canvi de cobrar-lo a partir d’ara, des de l’1 de gener de 2011, però a pagar al juliol.
Amb la creació de l’EMD, ja teníem en compte la regularització d’aquest assumpte, però el fet de que l’ACA ha fet un pas en ferm per retirar les liquidacions que feia d’ofici, també varem creure oportú fer el pas nosaltres.
Els usos domèstics queden penalitzats a raó de 0’34 euros m3, fins a 60 metres cada 6 mesos. Si es passa d’aquesta quantitat el cànon serà de 0’72 euros.
El preu de l’aigua és ara de 0’40 euros/m3. Donat l’import del cànon, la Junta agafem el compromís de no apujar l’aigua d’us domèstic que és la que pagarà l’impost, en els tres propers anys.
Els usos que no paguen cànon són l’agrícola i el ramader. En cas d’indústria també es paga, a raó de 0’59 euros/m3.

LA 3ª GENERAL DE L’AIGUA, JA EN FUNCIONAMENT.
Des del dia 16-10-10, roman empalmada la tercera canonada general d’abastament del poble, que millora i equilibra encara més, la xarxa de distribució d’aigua potable. De totes maneres, fins que no s’acabi l’obra del Carrer de la Font, Plaça de l’Església i millores al Cementiri Vell, no estaran les 3 canonades generals en funcionament i no gaudirem encara de la millora. Un cop acabada l’obra nova, i si algú no té aigua, caldrà revisar si el filtre del comptador de l’aigua està embossat.

WIFI
Resulta que el vent del passat dia 25 d’octubre, va provocar que la llum tingués talls intermitents. Això va produir que es cremés un transformador del servei i estiguéssim un dia i mig sense servei. Disculpeu les molèstias, però no podem fer res contra les inclemències del temps.

GRUP DE CORREU ELECTRÒNIC
Ja hem arribat a 200 adreces de correu electrònic, a les quals us enviem els Comunicats al vostre ordinador. Si sabeu d’algú més que ho vulgui, ens ho feu saber i el sumem al grup.

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BALDOMAR
El passat dia 17 de novembre, en la Comissió de Delimitació Territorial del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, es va aprovar la creació de l’EMD de Baldomar. Tot i que encara queda una altra Comissió de tipus jurídic, i també anar traspassant les competències del conveni amb l’Ajuntament, aquest és el dia més important, ja que dóna el vist i plau perquè això acabi sent una realitat. És un èxit de Baldomar i felicitem cadascuna de les persones que hi estan relacionades, al mateix temps que agraïm a tots els qui han col·laborat en aconseguir-ho.