dimarts, 27 de maig de 2014

Comunicat nº22, Juny 2014

ESPAI CONTENIDORS BROSSA
Com us dèiem al febrer, en breu s’acabarà la urbanització dels espais dels contenidors de la brossa. No ens cansarem de recordar que el reciclatge s’ha de fer correctament i que comporta un abaratiment del rebut de la brossa. Recordeu també que NO es poden deixar andròmines al costat dels contenidors. S’ha de trucar a l’EMD  (973401481) i es recolliran els dies convinguts amb el Consell Comarcal i que ja varem publicar.

PISCINA
La campanya 2014 començarà amb una “joba per pintar la piscina i tot l’edifici dels serveis. Serà durant els dissabte dia 7 de juny després d’esmorzar, i el diumenge dia 8 si no s’ha acabat. Qui vulgui participar-hi, ja ho sap, l’esperem amb la “brotxa als dits”. En principi està prevista l’obertura al públic pel dissabte dia 21. Els preus no canvien i el primer dia serà gratuït.

COMPTADORS DE L’AIGUA
La lectura del 1er. semestre de l’any, es farà abans del 4 de juny, per poder fer efectiu el cobrament a partir de primers de juliol. Si ens queda alguna lectura per fer, aquest cop anirem al cobro estimatiu.

COTO
Com varem comunicar l’any passat, per part del llogater del coto es demana si un cop recollit el grà, es pot aguantar la palla al camp el màxim de temps possible, perquè com hi niden les perdius, ajudaria més a la seva recuperació.

L’EMD    COMPLEIX   2   ANYS
Semblava que va ser ahir quan es va constituir l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baldomar i ja fa dos anys. El 18 de maig es va fer la constitució i el 25 del mateix la festa d’inauguració. Actualment estem de canvis legislatius, d’una banda obligats per la LRSAL, Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local del Govern Central, que complica molt el dia a dia i frena el principi d’autonomia local, i de l’altra pels canvis que es puguin contemplar en la Llei de Reforma de l’Administració Local que està tramitant el Parlament de Catalunya, en aquest cas per la millora del nostre marc normatiu. Que per molts anys puguem commemorar l’aniversari.