dijous, 23 de març de 2017

Comunicat nº 45, Març 2017


CASAL DE BALDOMAR
Aquest proper dissabte dia 25 de març el Casal organitza el 2on. dia de Tapes, a partir de les 8 del vespre. Podeu venir a degustar....... i a gaudir de la vetllada. 

REG DE L’HORTA DE BALDOMAR
De la taxa de manteniment de la Segla de l’Horta, ens queden pendents de cobrament, les quotes del 2017 així com algunes del 2016. Si fins al dia 3 d’abril no ens dieu el contrari, girarem pel núm. de compte l’import corresponent. 

CONTROL SOBRE ELS GOSSOS
Tot i que se n’ha parlat molt cops, encara no hem aconseguit evitar les deposicions dels gossos pels carrers del poble, així com que vagin lliures lluny del seus amos. Demanem un cop més que cada propietari es cuidi d’evitar aquestes problemàtiques. 

NOU DINAR DELS ELABORATS DEL PORC
El passat diumenge d 19 de març varem fer el primer, amb l’assistència de 25 persones. El proper serà el dissabte de Pasqua, el 15 d’abril. Teniu temps d’apuntar-vos fins el Divendres Sant. 

COMPTES EMD 2015 i 2016
Trobareu a grans trets, els moviments econòmics dels dos darrers exercicis. Cada any toca retre compte a l’Administració de la Generalitat. Tot això surt publicat a la web de Baldomar, en l’apartat de Govern Obert i Transparència – Gestió Econòmica: